ROBOTIX 3

Electrònica amb arduino, disseny i programació de videojocs (scratch, Unity 3D...)

SCRATCH

Scratch és una plataforma de programació visual que permet als estudiants explorar els fonaments de la programació de manera interactiva i divertida. Utilitzant una interfície gràfica intuitiva, els estudiants poden crear projectes interactius, jocs, animacions i altres aplicacions sense necessitat de coneixements de codi complexos. Amb l’ús de blocs de programació predefinits, els estudiants poden arrossegar i deixar anar blocs per a crear seqüències d’ordres i condicions que controlen el comportament dels seus projectes. Aquesta plataforma fomenta la creativitat, l’aprenentatge pràctic i les habilitats de resolució de problemes, oferint als estudiants una manera accessible d’introduir-se en el món de la programació i la informàtica.

ARDUINO

Arduino és una plataforma de prototipatge electrònic de codi obert que permet als estudiants explorar la robòtica, la programació i la creació d’aparells interactius. Utilitzant una placa Arduino, sensors, motors i altres components electrònics, els estudiants poden construir una àmplia gamma de dispositius, com ara robots, aparells domèstics intel·ligents i més. Amb l’ajuda de l’entorn de programació Arduino, els estudiants aprenen a codificar el comportament dels seus dispositius i a interactuar amb l’entorn físic. Aquesta plataforma fomenta la creativitat, l’experimentació i les habilitats de resolució de problemes, oferint als estudiants una experiència pràctica i enriquidora en els àmbits de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques.

MICROBIT

Microbit és una plataforma de prototipatge i programació que permet als estudiants explorar la electrònica, la programació i la creació de projectes interactius. Amb la placa Microbit, sensors integrats i un entorn de programació visual, els estudiants poden crear una àmplia varietat de projectes, com ara aparells portàtils, jocs interactius i solucions d’Internet de les Coses (IoT). Mitjançant l’ús del llenguatge de programació Blocs de Microbit o Python, els estudiants aprenen a controlar els sensors i els actuadors de la placa per a crear comportaments personalitzats. Aquesta plataforma fomenta la creativitat, l’aprenentatge pràctic i les habilitats de resolució de problemes, proporcionant una introducció accessible i emocionant al món de la tecnologia i la informàtica.

UNITY 3D

Unity3D és una plataforma de desenvolupament de jocs i simulacions que permet als estudiants explorar la programació, el disseny de jocs i la realitat virtual. Utilitzant el motor de jocs Unity, els estudiants poden crear jocs, aplicacions interactives i entorns virtuals en 2D i 3D. Amb l’ajuda de l’editor visual de Unity i el llenguatge de programació C#, els estudiants aprenen a crear comportaments interactius, gràfics animats i efectes visuals impressionants. Aquesta plataforma fomenta la creativitat, la col·laboració i les habilitats de resolució de problemes, oferint als estudiants una experiència d’aprenentatge immersiva en el camp del desenvolupament de jocs i la informàtica gràfica.

CLASSES A MIDA

En les ultimes etàpes d’ESO i Batxillerat, els propis joves decideixen que volen treballar a les seves classes. Adequant-nos a les seves necessitats